Русские в Чехии и Моравии

II.Konference Rusové a Morava

Ohlasy v novinách :

Ruští emigranti na Moravě jsou aktivní
BRNO – Česko – ruské vztahy a přítomnost ruské národnosti u nás rozebrali v sobotu v Brně účastníci konference s názvem Rusové a Morava. Zástupci velvyslanectví i generálního konzulátu RF zdůraznili slovanskou vzájemnost.
Jelena Chodilová z Ruského kulturně osvětového sdružení na Moravě (RKOSM) osvětlila dezorientaci lidí ve znalostech podmínek současného života lidí v Rusku, zamlčování informací (s výjimkou období 2. světové války) o někdejším SSSR v médiích i ve školní výuce a o příčinách jeho rozpadu. Soňa Holečková z Klubu vojenské historie Rudé armády poukázala, jaký odpor moskevských centrálních úřadů i prostých lidí vyvolává poškozování pomníků Rudé armády v ČR, např. v Brně – Králově Poli tamním místostarostou René Pelánem a jemu podobnými. Zejména proč se v ČR nedodržují zákony a mezinárodní dohody o válečných hrobech a památkách. Klub vojenské historie RA naopak pečuje o válečné hroby 10 363 sovětských vojáků, kteří padli v boji s fašisty v Jihomoravském kraji. Všemožně k nim v archivech, kronikách a od pamětníků dohledává jména, která má jen osm procent z nich, ostatní padlí jsou ještě anonymní. Společné hroby má např. 1875 Rudoarmějců v Hustopečích a dalších 1452 vojáků v Ořechově u Brna.
Po stopách československých legií v Rusku putuje po devadesáti letech např. Jan Kux. Rusové tam postavili 4500 padlým čs. bílým i rudým legionářům stovku pomníků a pomníčků a exkluzivní muzeum Jaroslava Haška. Návštěvníků z ČR se nechápavě vyptávají proč Češi chtějí proti nim postavit americký vojenský radar?
Předsedkyně RKOSM, ruská básnířka Ljubov Vondoušková, poděkovala Haló novinám za čtvrteční vydání výzvy kdo pozná na fotografiích z jara 1945 děti, které drží na rukou sovětští vojáci. Okamžitě se ozvala seniorka s tím, že na fotu je ona a popsala i vojáky a okolnosti událostí na snímcích.
Předseda Českomoravského slovanského svazu Zdeněk Opatřil uvedl, že vydal k 65. výročí osvobození Československa knihu Osud generála, konkétně hrdiny SSSR Kozira, který padl v Rajhradě u Brna, byl pohřben na brněnském Moravském náměstí a pak na nejčestnějším místě v Praze. Opatřil vysoce ocenil práci archeologa a slavisty Zdeňka Klanicy, který vydal svoji novou knihu Počátky slovanů, kterou recenzenti označili za nejvýznamnější dílo tohoto oboru za posledních 100 let.
Člen RKOSM Josef Kůta bilancoval tříletou průkopnickou činnost tohoto sdružení. Zvláště mimořádnou aktivitu a kreativitu ruských emigrantů na Moravě, které spojuje láska k jejich vlasti. Pořádají besedy u samovaru, vyučují ruštinu, pěstují svůj folklor a národopis, koncerty, večery poezie z básní Ljubov Vondrouškové či uměleckou tvorbu pod vedením Olgy Plchové. Pavel Giacintov k tomu připomněl pořádání akcí Ruské kultury v Brně, Ruského hudebního salonu na Moravě, festivalů Ruské jaro na Moravě či Rusko – moravské léto.
Účastníci celodenní konference vyslechli koncert Ruského salonu a ochutnali borč i další tradiční ruská jídla.
(vž)

 

   Zahájení konference

9-00. Zahájení konference: Ljubov Vondroušková a Ivo Pospíšil

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ВЫСТУПЛЕНИЙ НА КОНФЕРЕНЦИИ - РУССКИЕ и МОРАВИЯ - 9.01.10
Гости из Праги: : госпожа Семёнова Мариам - атташе Посольства РФ в ЧР
господин Владимир Викторович Сбирунов, директор РЦНК
господин Келин Алексей Николаевич, председатель КСРС
господин Зденек Оратршил, председатель ЧМСС
из г. Брно господин Алексей Владимирович Колмаков – атташе Ген. консульства РФ
православный священник - отец Ёзеф
представители области, города
директора музеев г. Брно и района

Kulturní hudební blok. Zazní 3. autorské písně Vladimíra Franty a Ljubov Vondrouškové.
Účinkují Natalia Ardaševová-violoncello, Martin Flašar-housle, Vladimír Franta-kytara a zpěv.

Referáty a sdělení / Orientační délka vystoupení 10 min./
1. JELENA CHODILOVÁ (RKOSM,o,s,)
Téma: Отражение событий современной российской истории в общественном
сознании и общественной литературе 1985-2000 г.г. - délka vystoupení 30 min.
2. prof. PhDr. DANUŠE KŠICOVÁ, DrSc.
Téma: N. V. Gogol v severomoravských lázních
3. PhDr. Vladimír Franta, Ph.D. (RKOSM,o,s,)
Téma: Josef Jirásek I.
4. prof. PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.
Téma: Josef Jirásek II.
5.JUDr. Zdenek Opatřil, předseda Českomoravského slovanského svazu (Praha)
Téma: Osud generála: k 65. výročí osvobození Československa
6.Soňa Holečková - Klub vojenské historie Rudé armády (RKOSM,o,s,)
Téma: O činnosti klubu vojenské historii Rudé armády;
O SPOLUPRÁCI S GENERÁLNÍM KONZULÁTEM RF v Brně,, ARCHIVEM
MINISTERSTVA OBRANY RF, klubem „POJISKOVYJ OTRJAD“ v RUSKU
7. Jiří Novák, Velitel Klubu vojenské historie Rudé armády (RKOSM,o,s,)
Téma: Okolnosti a výsledky pátrání po havarovaném
sovětském letounu (havaroval dne 19. 4. 1945)
8. PhDr. Ladislav Soldán, CSc.
Téma: Brněnský estetik a kritik Oleg Michailovič Sus ( 9.9.1924 – 22.11.82)
9. JUDr. Jan Kux
Téma: Po stopách československých legií v Rusku po 90-ti letech
10. Mgr. Lenka Typltová
Téma: Knihovna J. Mahena: Fond ruské literatury a spolupráce s RKOSM, o.s.
11. Doc. Wadim Mazurkiewicz (RKOSM,o,s,)
Téma: Vzpomínky na 2. světovou
12. doc. PhDr. Josef Kůta, CSc. (RKOSM,o,s,)
Téma: Rusové na Moravě. Akce RKOSM, o.s. se staly tradicí
13.Jásenská - Centrum Ruské diaspory v ČR, o.s.
Téma: „Ruská kultura na Moravě“. O spolupráci s Ruským kulturním centrem v Moskvě,
festivaly: Ruské-moravské léto, Ruské jaro na Moravě, Ruský hudební salon apod.
14. MVDr. Pavel Giacintov
Téma: Потомки первых русских эмигрантов в ЧР
15.Ing. Milan Zemanek (RKOSM,o,s,)
Téma: Samarský rudoarmějec Josef Pospíšil / dopis z Ruska /
16. T. Kosyaeva - Praha
Téma: Коллективная память и русская диаспора в XX веке.

Přihlášený k diskuzi: : MVDr. Dušan Macek, CSc., Václav Žalud, , Jaromír Vavroš, Dr. Tomáš Dacik,

Po skončení konference: Malý koncert Ruského salonů. Účinkuji: Pavel Boyko – kytara,
ochutnávka ruské gastronomie.

 POZVÁNÍ

Vážené dámy a pánové,
přijměte prosím naše


Ruské kulturně osvětové sdružení na Moravě, o. s.
Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Slavistická společnost Franka Wollmana
Centrum Ruské diaspory v ČR, o.s.
Česká asociace slavistů

pořádají
v sobotu 9. ledna 2010 od 9.00 hodin v sále ÚMČ Brno-střed,
ul. Dominikánská 2 (Společenské centrum)

2. KONFERENCI „RUSOVÉ a MORAVA II“

Akce se koná pod záštitou Velvyslance RF v ČR
Alexeje Leonidoviče Fedotova
Hejtmana JMK Mgr. Michala Haška
Primátora statutárního města Brna Romana Onderky

 

Program

8.45 – registrace
1) 9.00 - Zahájení
Předsedkyně RKOSM, o.s. Ljubov Vondroušková
Vedoucí Ústavu slavistiky FF MU PhDr. Ivo Pospíšil, DrSc.

2) Vystoupení čestných hostů

1. hudební blok. /10 min./
Účinkují: Táňa Janošová – mezzosoprán, sólistka Ruského hudebního salonu na Moravě,
Šárka Králová – klavír

3) Referáty a sdělení (délka vystoupení 10-15 minut)
4) 12.00-12.30 Přestávka
5) Diskuse
2. hudební blok. /25 min./
Malý koncert Ruského hudebního salónu na Moravě:
Autorské písně členů RKOSM, o.s. a CRD v ČR, o.s.
Účinkují – autor hudby Vladimír Franta, Natálie Ardaševová.
Ruské písně – Albína Vacková, Martin Macíček.
Ukázky ruské gastronomie.

Předpokládaný závěr v 16.00 hodin

Přihlášky účastníka nebo hosta konference (příloha 1.): název a texty vystoupení, posílejte prosím do 3. ledna 2010 na e-mail: ljubov@email.cz

S úctou,
za pořadatelé Ljubov Vondroušková

 

 

 

 

Ruské Kulturně Osvětové Sdružení na Moravě,  o.s

o. o. Русское Kультурно-Просветительное Oбщество в Mоравии

IČ 270 26 698    bank.č.u. CZ - 2057539399/0800 

mobil:+ 420 737 687 559, + 420 733 395 474, tel.: 544 252 022

email: ljubov@email.cz     www:  https://centrum-ruske-diaspory.webnode.cz/

 

 

 

PŘIHLÁŠKA ÚČASTNÍKA / HOSTA/  2. KONFERENCE  

 

„RUSOVÉ a MORAVA“

 

9. ledna 2010 v 9 hod.

 

Místo konání:

sál  společenského centra ÚMČ Brno-střed, Dominikánská 2.

 

 

Příjmení, jméno, titul:

 

ÚČASTNÍK / HOST/  (označit)

 

Název referátu, vystoupení  (vítány jsou fotografie na téma vystoupení): 

 

 

 

 

Délka vystoupení (10-15 min.):

 

 

Telefon, mobil, e-mail:

 

 

Datum:

 

 

Kontaktní adresa:

CRD v ČR, o.s.

L.Vondroušková

Mokrá 60,

664 04

 

 

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

www.centrum-ruske-diaspory,webnode.cz