Русские в Чехии и Моравии

Православие

 

Osudy ruské modlitebny v Rooseveltové ul.27-29

 

 www.ceskatelevize.cz/ivysilani/210452801240005-reporteri-ct/

Počátkem dvacátých let v rámci tzv. Ruské akce přišlo do Československa několik set ruských a ukrajinských vysokoškolských pedagogů a vědeckých pracovníků. Museli opustit bolševické Rusko, aby zachránili holý život. Svou novou vlast našli v předválečném demokratickém Československu a  podíleli se na vzdělávání tehdy u nás žijících emigrantů z řád příslušníků ruských vojenských jednotek, bojujících s bolševiky. Řada těchto pedagogů a vědců se stala mimořádnými a později řádnými docenty a profesory československého vysokého školství nebo získala aprobaci pro působení na zdejších odborných školách a výrazně se prosadila ve výzkumné základně československé meziválečné teoretické i aplikované vědy.

Z naléhavé potřeby zajistit si důstojné bydlení ruští emigranti zakoupili pozemky v Praze-Dejvicích ,v Bučkově ulici , založili obecně prospěšné česko-ruské profesorské stavební a bytové družstvo . V letech 1924–1925 byl vybudován dvojdům – dnes v Rooseveltově ulici č.p. 27 - 29. „Profesorské domy“ se v meziválečné Praze těšily velké vážnosti.

V květnu 1945 s Rudou Armádou do ČSR přišly i jednotky NKVD - SMERŠ/ smrt špionům/, kteří zahájily pronásledování ruských a ukrajinských emigrantů v Československu. A již 11.května počaly razie a zatýkání bývalých ruských emigrantů, v té době převážně občanů Československa. Většinu mužů : otců a synů z těchto „profesorských domů“ odvlekli do koncentračních táborů v Sovětském svazu.
Jen hrstka z nich se vrátila domu, osud ostatních je neznám. Široká veřejnost v dnešní České Republice o těchto lidech, československých občanech, prakticky vůbec nic neví nebo vědět nechce.
Po nástupu komunistické moci v Československu byly pak jejich rodiny a to většinou ženy s dětmi a ostatní zbylí původní družstevníci prověřováni akčním výborem českých komunistů a mnozí násilně vystěhováni politickou exekucí.
Jejich družstvo přešlo v roce 1950 na základě výměru ministerstva práce a sociální péče do českých rukou .
Po roce 1989 dnešní nájemnicí , jejichž nastěhování bylo umožněno po násilném vysídlení původních vlastníků a represí vůči nim, dům „zprivatizovali“ a teď rozhodují o existenci do dnešních dnů zachovalé modlitebny pravoslavné církve v bývalé sborovně ve sklepě „profesorského domu“, kterou si z nouze zřídili ve vlastnoručně postaveném domě ruští emigranti.

Zde stalé probíhají církevní služby. Tato modlitebna uchovává nejcennější památky mnoha emigrantských rodin- rodinné ikony, které jako mnohdy jedinou památku vzali s sebou vyhnanci na strastiplnou cestu z vlasti. Tato modlitebna je jediným dědictvím po původních vlastnících domů, poslední místo, které spojuje jejích minulost a kde navždy zůstane památka jejích přítomnosti zde, i když už dávno nebudou mezi námi a jejích jména budou možná zapomenutá.

Data tahanic z „kukačkami“ :


V dubnu 1992 se poprvé Úřad eparchiální rady Pravoslavné církve obrátil na tehdejší Lidové bytové družstvo (LBD) v Praze 6 a žádal o přijetí za člena družstva

25. dubna 1995 byly na domech odhaleny pamětní desky, připomínající původní družstevníky a obyvatele domů a jejich tragický osud.

18. července 2000 Ministerstvo kultury České republiky prohlásilo mobiliář modlitebny a 28. února 2001 i oba domy za kulturní památku.

22. prosince 2004 na návrh současných obyvatelů, snažících se všechno, co připomíná původní majitele domu odstranit, bylo však rozhodnutí o prohlášení kulturní památkou domů zrušeno soudem a vráceno k dalšímu řízení.

19. dubna 2005 se Ministerstvo kultury České republiky rozhodlo v řízení nepokračovat a setrvat u prohlášení kulturní památkou jen mobiliáře modlitebny.

Počátkem roku 2006 Ministerstvo kultury České republiky zahájilo nové řízení na prohlášení domů kulturní památkou, jako o jediný dochovaný památník neblahých politických událostí a svědectví slabosti Československa tváří v tvář nejprve sovětskému a potom domácímu zločinnému zacházení komunistů s tzv. ideovými protivníky

Následné rozhodnutí Ministerstva kultury České republiky, jímž bylo v roce 2007 tomuto návrhu vyhověno, je však stále až do dnešních dnů napadáno a rozporováno současnými setrvačně komunisticky smýšlejícími vlastníky obou domů, beze studu ze všech sil bránícími připomínání původních majitelů těchto domů a zločinů, spáchaných na jejich osudech i životech neblahým komunistickým režimem.
………………………………………………………………………………………………….

Dnes věřící a duchovní české pravoslavné církve už vědí, že v květnu 2010 budou vystěhováni z modlitebny.

Komunistický režim zapomněl  na modlitebnu ve sklepě. Dnešní režim v rámci „ napravování křivd zločinného komunistického režimu“ odvede za komunisty tuto “špinavou práci”.

 

 

Масленица

8.02.2010 -начинается Масленица, которая продлится до ближайшего воскресенья. Как известно, Масленица - просторечное название  Сырной    седмицы - последней недели перед Великим постом.

Во время масленицы в храмах начинают совершать великопостные службы. В среду и пятницу не совершается Божественная литургия, читается великопостная молитва святого Ефрема Сирина: "Господи и Владыко живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми! Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любве даруй ми, рабу твоему. Ей, Господи Царю, дай ми зрети моя прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси вовеки веков. Аминь". Эта молитва многократно повторяется за всеми великопостными богослужениями.

Во время Масленицы не едят мясо, но можно употреблять рыбу, яйца и молочные продукты. Неделя эта сплошная, отменяется пост в среду и пятницу. Масленица - это время, когда по традиции люди ходят в гости, вместе трапезничают, но не стоит забывать, что это неделя, подготавливает человека к Великому посту.

Существуют даже свои традиции для каждого дня недели Масленицы. В первый день начинали печь блины. Первый блин на Руси всегда отдавали нищим - на помин души всех усопших сродников. На блины приглашали всю родню. Блины ели со сметаной, яйцами, икрой и другими вкусными приправами. Пир горой шел в каждом доме.

МасленицаМасленичный вторник называли "заигрыши". В среду, которую величали "лакомки", собирала гостей теща. Главным гостем был зять, которого теща потчевала блинами и пирогами. Четверг называли "широким". В этот день к ломящимся от масленичных яств столам прибавлялись самые разные потехи: кулачные бои, катания на санках и шумные пирушки.

В пятницу наступал черед зятьям угощать тещ блинами - этот день так и называли "тещины вечерки". А в субботу приглашала к себе родных молодая невестка - на "золовкины посиделки". Невестка одаривала золовок подарками.

Последнее воскресенье перед началом Великого поста называется Церковью Неделей сыропустной или Прощеным воскресеньем. В этот день после вечернего богослужения в храмах совершается особый чин прощения, когда священнослужители и прихожане взаимно просят друг у друга прощения, чтобы вступить в Великий пост с чистой душой, примирившись со всеми ближними.

Эта давняя традиция родилась в монастырях Палестины, где монахи весь Великий пост проводили в пустыне в полном одиночестве и возвращались в свои обители только на Пасху. Они хорошо понимали, что за долгое время уединения может произойти всякое, и прежде чем удалиться, не желая уносить с собой ни вину перед близкими, ни чувство обиды, собирались вместе и просили друг у друга прощения.

Начало Масленицы колеблется от 3 февраля (т. е. 21 января по старому стилю) до 14 марта (1 марта по старому стилю). Такое колебание даты праздника связано с изменением дня Пасхи, поскольку начало Масленицы отмечается за восемь недель до нее. Завершает масличную неделю Прощеное воскресенье.
Русская линия

 

 

 

 

 Официальная биография митрополита Кирилла

 

 

 
Митрополит Кирилл (в миру - Владимир Михайлович Гундяев) родился 20 ноября 1946 года в Ленинграде в семье священника. После окончания средней школы поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем - в Ленинградскую духовную академию, которую окончил с отличием в 1970 году. 3 апреля 1969 года митрополитом Ленинградским и Новгородским Никодимом (Ротовым) был пострижен в монашество с наречением имени Кирилл. 7 апреля им же рукоположен во иеродиакона, а 1 июня того же года - во иеромонаха.
С 1970 по 1971 г. - преподаватель догматического богословия и помощник инспектора Ленинградской духовной академии и семинарии (ЛДАиС), одновременно - личный секретарь митрополита Ленинградского и Новгородского Никодима и классный наставник первого класса семинарии.
12 сентября 1971 года возведен в сан архимандрита. В 1971-1974 гг. - представитель Московского Патриархата при Всемирном совете Церквей в Женеве. С 1974 по 1984 г. - ректор ЛДАиС. 14 марта 1976 года хиротонисан во епископа Выборгского, 2 сентября 1977 года возведен в сан архиепископа. С 26 декабря 1984 года - архиепископ Смоленский и Вяземский. С 1986 года – управляющий приходами в Калининградской области. С 1988 года - архиепископ Смоленский и Калининградский.
С 13 ноября 1989 года - председатель Отдела внешних церковных сношений Московского Патриархата. 25 февраля 1991 года возведен в сан митрополита.
Постоянный член Священного Синода. Награжден церковными орденами св. равноап. кн. Владимира II степени, прп. Сергия Радонежского I и II степени, св. блгв. кн. Даниила Московского I степени, свт. Иннокентия, митр. Московского и Коломенского II степени, свт. Алексия Московского II степени, государственными орденами Дружбы народов, Дружбы, "За заслуги перед Отечеством" II и III степени, медалями "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов", "300 лет Российскому флоту", "В память 850-летия Москвы".
6 декабря 2008 года, на следующий день после кончины Патриарха Алексия II, был избран Местоблюстителем Московского патриаршего престола.

 

 

 

Русская Церковь создаст единую базу данных приходов, в том числе зарубежных.

БРЮССЕЛЬ, 23.06.2009

Русская Православная Церковь реализует комплекс мер для более активного духовного окормления соотечественников за границей, сообщает Интерфакс-Религия.

В частности, решено создать в Отделе внешних церковных связей базу данных по всем приходам Русской Церкви "для сбора информации об их нуждах, конкретных проектах и инициативах, направленных на сохранение русской православной традиции", говорится в коммюнике, принятом по итогам круглого стола "Русская Православная Церковь и соотечественники в странах Европы: опыт и перспективы соработничества".

Мероприятие проходило 21-22 июня в Брюсселе по инициативе Московского Патриархата и МИД РФ. Такого рода совещание, посвященное обсуждению взаимодействия церковных структур с соотечественниками за рубежом, состоялось впервые.

В целях координации усилий общественных и госструктур по работе с соотечественниками было рекомендовано выстроить системное сотрудничество приходов и диппредставительств, оказывать консультативно-правовую поддержку приходам, включить в программу официальных делегаций посещение духовных центров зарубежья.

Для развития и усиления работы с соотечественниками из стран канонической территории Русской Церкви было признано полезным "оказание поддержки существующим информационным ресурсам епархий и приходов и открытие новых, содействие в подготовке кадров преподавателей "Основ православной культуры" и катехизаторов, программ и учебных пособий по данному предмету с учетом специфики условий жизни соотечественников за рубежом".

Участники встречи также выступили за необходимость организации и проведения паломнических поездок для соотечественников по святым местам стран канонической территории Московского Патриархата, поддержку культурных мероприятий приходов, курсов русского языка при приходах, за расширение в зарубежных странах сети российских центров культуры и их активное взаимодействие с приходами Церкви.

В работе круглого стола приняли участие представители России, Бельгии, Великобритании, Греции, Германии, Дании, Италии, Испании, Нидерландов, Португалии, Финляндии, Франции, Швейцарии, Швеции, Чехии.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

www.centrum-ruske-diaspory,webnode.cz